Bruksvilkår for treningsplattform for Skolesec

Formål med tjenesten

Denne treningsplattformen (heretter kalt tjenesten) er etablert av prosjektet skolsesec.no som et tiltak for å styrke informasjonssikkerhetskompetansen for ansatte i undervisningssektoren. Alle kan registrere seg som brukere av tjenesten.

Om tjenesten

Brukere må opprette brukerkonto for å bruke tjenesten. Brukernavnet du velger vil være synlig for andre registrerte brukere. Du kan velge et fiktivt brukernavn. Din e-postadresse vil ikke være synlig for andre registrerte brukere.

Påloggede brukere kan løse oppgaver. Hver oppgave gir en viss mengde poeng, og etter hvert som brukere løser oppgavene så krediteres brukeren poengene. I praksis konkurrerer brukerne om å oppnå høyest score. Brukernes resultater oppdateres fortløpende i tjenesten. Dine resultater vil være synlig for andre registrerte brukere. Resultatene kan også publiseres på Skolesec sin hjemmeside, eller i forbindelse med arrangementer eller lignende.

Begrensninger

Brukere av tjenesten skal kun benytte tjenesten som beskrevet i disse vilkårene. Registrerte brukere skal ikke dele sitt brukernavn og passord med andre.

Brukere skal ikke foreta ulovlig inntrenging i tjenesten, eller på annen måte forstyrre driftsstabiliteten til tjenesten. Dersom brukere får uforvarende tilgang til andre brukers data i tjenesten, så plikter brukeren umiddelbart å varsle Skolesec om dette.

Oppgavene i tjenesten skal ikke gjenbrukes i kommersiell sammenheng.