Velkommen til treningsplattform for Skolesec


Logg inn

Registrer bruker


Denne treningsplattformen er laget for skoleeiere, skoleledere og personvernombud. Plattformen tar for seg ulike tema som kan sees i sammenheng med problemstillinger og utfordringer i utdanningssektoren.

Formålet er å styrke informasjonssikkerhets- og personvernkompetansen i utdanningssektoren. Løs gjerne oppgavene med en eller flere kollegaer. Den beste måten å få utbytte fra denne tjenesten er at dere får diskutert og reflektert over skolerelaterte problemstillinger sammen.

Les om Skolesec på www.skolesec.no.